POLITYKA PRYWATNOŚCI
Indonezja - Bali
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ayurveda Sri Lanka
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Indonezja - Bali
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Indonezja - Bali
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ayurveda Sri Lanka
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Indie
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Indonezja - Bali
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ayurveda Sri Lanka
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Indie
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Indie
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Indie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności danych jest dla Asia Dream Trips jest niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane i administrowane przez

Asia Dream Trips

Joanna Gorczyca Pasrija

  1. Rudnickiego 3a/58

01-858 Warszawa

NIP: 571-138-21-51

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Asia Dream Trips tj: hotele, ambasady, linie lotnicze, agenci, w celu realizacji umowy. Dane te nie są nigdzie dalej udostępniane ani przetwarzane.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza Asia Dream Trips. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

W przypadku newslettera korzystamy tylko z twojego adresu e-mail, aby dostarczyć Ci nasze oferty i promocje, oraz nowe wyprawy i terminy.

W przypadku przygotowania oferty dane, które otrzymujemy tzn: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres email, telefon komórkowy, numer paszportu, data ważności paszportu – te dane są niezbędne do podpisania i wykonania umowy i usługi w celu: rezerwacji przelotów, rezerwacji hoteli, rezerwacji transportu, aplikacji  o wizy itp.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

 

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych:  

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z Asia Dream Trips – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia: 

Gdy Asia Dream Trips przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych: 

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. 

Prawo do usunięcia danych: 

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Asia Dream Trips, z wyjątkiem następujących sytuacji:

* masz niedokończony projekt z Asia Dream Trips

* masz nieuregulowany dług wobec Asia Dream Trips, niezależnie od metody płatności

  • Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Asia Dream Trips:  

 

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego wysyłając do nas mail na adres ochronadanych@asiadreamtrips.com.

 

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy grupę pracowników, która będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres ochronadanych@asiadreamtrips.com.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:  

Jeśli uważasz, że Asia Dream Trips przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych lub Twoich praw.